Nghỉ lễ King Chulalongkorn Memorial Day 23/10 hàng năm – Bann Siam

Nghỉ lễ King Chulalongkorn Memorial Day 23/10 hàng năm

King Chulalongkorn Memorial Day

 23 October is the important day about the Emancipation Proclamation by King Rama 5. Therefore, every year on this day will be holiday for reminisce King Rama 5. Thai people will go to King Rama 5 Equestrian Monument to give flowers. 

Ngày 23 tháng 10 là ngày vua Rama 5 đọc tuyên ngôn giải phóng. Chính vì thế, người Thái đã chọn ngày này để tưởng nhớ đến vị vua anh minh Rama 5. Họ đến King Rama 5 Equestrian Monument để tặng những bông hoa tươi thắm nhất.

Address: The plaza in front of Anantasamakom Throne Hall Dusit District  Bangkok 10300